dr rale stomatološka ordinacija

SPECIJALISTA ORTOPEDIJE VILICA

Dr Nevena Gligorić Purešević

Biografija

Nakon što je diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu sa izuzetnim uspehom, upisuje doktorske a potom specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilica.

Specijalistički ispit polaže 2018. godine sa odličnim uspehom.

Član je Udruženja ortodonata Srbije, kao i Evropske asocijacije za ortodonciju.

Aktivno je učestvovala sa četiri poster prezentacije na kongresima u zemlji i inostranstvu.

Govori engleski i francuski jezik.