dr rale stomatološka ordinacija

SPECIJALISTA STOMATOLOŠKE PROTETIKE

Dr Milica Đorđević

Biografija

Tokom studija i višegodišnjeg rada razvija interesovanje u oblasti stomatološke protetike, i stoga upisuje specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, koje sa izuzetnim uspehom završava 2017. godine.

Ubrzo osniva savremenu specijalističku ordinaciju „Šumice Dental Studio“, u kojoj zapošljava nekoliko stomatologa.

Redovno se usavršava na kongresima u zemlji i inostranstvu, a istakla se i sa poster prezentacijom na temu preprotetske pripreme pacijenata na BaSS kongresu u Solunu.